IT AWARDS 2019
רישום והתכנסות ארוחת בוקר קלה
דברי פתיחה
פלי הנמר
הרצאת אורח: דור 5 האתגר הבא
הטכנולוגיה שמאחורי מערך הסייבר
הודי זק
הרצאת פתיחה
הענקת אותות המנמר המצטיין
פלי הנמר
טקס הענקת אותות הצטיינות לפרויקטי מצטיינים בתחום ה-IT
פלי הנמר
הענקת אותות המערכת למצוינות ומצטיינות
הענקת תעודות לשופטי התחרות
הענקת אותות המנמ"ר המצטיין
ברכות החברות הנותנות החסות
בקטגוריות:

ניתוח נתונים, אנליטיקה AI, BI, BIGDATA.

תשתיות ותקשורת.

טרנספורמציות דיגיטליות וחדשנות.

פרויקטים מיוחדים במגזר השלישי ובארגונים ללא מטרות רווח (NGO).

שליטה ובקרה, אבטחת מידע,... (קרא עוד)
Open Accessibilty Menu